Původní lom ve Skalní ulici
 |  1 / 5  |   následující> zpět
Původní lom ve Skalní ulici
Na vjezdu do původního lomu je krásně vidět obnažený masiv Žehrovického pískovce. Je tu ještě jedna zajímavost, a to v lomu bývala studna, kterou místní využívali jako zásobárnu pitné i užitkové vody, když ještě v obci nebyl vodovod. Bohužel místo studny není volně přístupné.