Něco málo na vysvětlenou

Zde bych se do úvodu rád zmínil o svahu v Minici před Kralupami. V tomto údolí je řada uhelných štol, které jsou uzavřeny mřížemi a nejsou zničeny zásypy a různými ucpávkami. Velmi pěkné zde byly i propady nad štolami, které byly chráněny pouze řetízky, později však byly "ošetřeny" záplavem a dnes je to místo velmi nepěkné. Budu se sem muset znovu vypravit a zjistit současný stav. Za zmínku určitě stojí i další místa např. Důl Humboldt, který byl vyhlouben více než 500m a nakonec byl opuštěn, protože zde nebylo nalezeno uhlí. V neposlední řadě bych zmínil Důl Slaný, který měl být vlajkovou lodí Kladenského revíru. Bohužel i přes velké zásoby koksovatelného uhlí skončil zasypán. No pojďme se na tato místa společně podívat.