Štoly na stráni k Minicům – blízko Kralup je místo, které určitě stojí za vidění. Štoly zde nejsou zničeny zásypy a různými ucpávkami  a záplavy. Jsou uzavřeny pouze mřížemi, jak je konečně patrné z obrázků.  Štola Václav, také Svatý Václav a také štola V. Byla situována u bývalého cechovního domu. Zmínka o ní je v létech 1836 a 1844. Tato štola vzhledem k omezenosti důlního pole a uložení pozdějšího dolu Václav sloužila pravděpodobně jako dopravní k ostatním dílům „Na pláni“. Této domněnce nasvědčuje také rozsáhlý důlní odval. Údaje o štole jsou patrné z tabulky štoly.

 

Souřadnice štoly: 50.220660,14.289179