Zde jsem nenapsal téměř nic. Odvaly leží pod štolami v Minici. Některé jsou používány k tréninku na teréních kolách. Některé jsou poměrně masivní a dokreslují těžbu v této zajímavé lokalitě. Jsou na fotkách.