Na základě řady na Kladensku provedených vrtů bylo založeno několik  nových důlních děl. Jednou z nově založených jam byla v roce 1842 těžní jáma pozdějšího dvojkolu Michael – Layer. Byla vyhloubena na konečných 276,9 m v roce 1853. Byla obdélníkového průřezu a 2,4 x 7,83 m a byla vytesána v tvrdém pískovci d hlouby 238 m a dále pokračovala s menším rozměrem 2,4 x 4,78 m.  Důl byl činný až do roku 1865, kdy byl pro značnou popelnatost těženého uhlí a velké přítoky vody zastaven (důl měl číslo No. XI – společnosti Státní dráhy). V letech 1908-1910 byla jáma vyčerpána do hloubky 244 m, ale čerpání nebylo dokončeno. V letech 1953-1957 byly znovu oživeny pokusy o otevření dolu., čerpání vody bylo prováděno až do roku 1965 a byla také provedena rekonstrukce stavebních objektů strojního vybavení. Přes značné investice a snahu, nebyla těžba obnovena a důl sloužil jako zásobárna pitné vody pro obec Brandýsek. Jáma byla definitivně uzavřena v roce 2000.

Těžní věž dolu Michael je v širokém okolí jediná, která zůstala zachována. Její stav je však prý velmi povážlivý, a pokud bude dále zachována, bude nutné do její opravy investovat peníze.

Druhým důlním dílem byla vodotěžná jáma dolu, a to jáma Layer. Jáma byla vytesána v tvrdém pískovci a ukončena v hloubce 280,8 m v roce 1857. Krátce po jejím dokončení došlo k jejímu zaplavení následkem průvalu vod. Jáma měla rozměry 2,6 x 6,0 m. V roce 1865 je uváděno, že jáma je zastavena. Provedení zásypu jámy není rovněž spolehlivě určeno. V každém případě, kdy se uvažovalo o obnovení těžby již není jáma Layer zmiňována. Konečné zabezpečení ústí jámy bylo provedeno roku 2002  viz. tabulka s údaji o jámě.

 

Souřadnice dolu: 50.185151,14.172524