Privátní rakouská společnost začala jižně od obce Koleč v lokalitě „K Zákolanům“ v roce 1857 hloubit předpokládanou těžní jámu. Jáma byla kruhového průřezy, a bylo to vůbec poprvé na Kladensku. Do té doby byly jámy výhradně obdélníkového průřezu. Průměr jámy byl 3,8 m a jáma byla až do hloubky 106 m vyzděna z cihel a dosáhla celkové hloubky 129 m. V hloubce 23 m byla odkryta slabá uhelná sloj a v hloubce 123 m dvě uhlonosné polohy černých břidlic. Dále byly vedeny chodby všemi směry o délce 50 – 165 m, ale sloj zastižena nebyla. Podle všeho byla jáma vyhloubena v poruše na jižním okraji výchozu sloje. Jáma nebyla zasypána a sloužila jako zdroj užitkové vody. Likvidace byla provedena zásypem až v roce 2003.

 

Souřadnice jámy: 50.196856,14.229594