V oblasti obce Jemníky u Pcher, poblíže Slaného, a to konkrétně asi 700m od této obce je položena jáma, která je svým způsobem  zvláštní. Její zvláštnost spočívá v tom, že se zde v podstatě nikdy netěžilo. Jáma je mezi místními známa spíše pod jménem „Stará mašina“. Přesvědčil jsem se o tom, když jsem jámu v Jemníkách hledal. Místní mě podle jména "Stará mašina" poslali nad obec, kde je jáma situována. Jáma byla založena v roce 1872, jako jedna z největších jam na Kladensku, a to o rozměrech 7,8 x 2,1m soudkovitého průřezu – vnitřní (nejširší profil) byl 3,8m. Jáma byla pohloubena do konečné hloubky 509m.  V průběhu hloubení jámy bylo několikrát dosaženo uhelné sloje, ovšem o velmi malé mocnosti, a to:

 

  • v hloubce 299m       20 – 30cm;
  • v hloubce 359m       13cm;
  • v hloubce 404m       20cm;
  • v hloubce 422 – 427m        6 – 46cm;
  • v hloubce 475m      10 – 13cm ve svrchní a 55 – 75cm ve spodní lávce oddělené proplástkem.

 

Ve 422m hloubky bylo vyraženo 614m chodeb a v hloubce 475m 763m chodeb. Jáma byla dohloubena na 517m a koncem roku 1878 opuštěna. V průběhu hloubení bylo vytěženo jen 1599 tun uhlí. Název „Stará mašina“ souvisí zřejmě se špatnými výsledky těžby. Velmi dobře udělaná jáma byla ponechána bez zásypu vč. původních klecí až do roku 1962, kdy byla uzavřena slabou armovanou deskou s otvorem pro čerpání vody. Konečné uzavření a zasypání bylo provedeno až v roce 2001.

 

Souřadnice jámy: 50.206211,14.108197