Jeden z mých objevů je popsán zde. Domnívám se, že určitě nejsem sám, kdo toto místo objevil. Matadoři hledání míst kudy šla historie dolů (teď mám na mysli pana Grubera a pana Suchomela), jistě mají toto místo zadokumentované. Ovšem já jsem o něm dosud nikde nečetl,  a proto si ho určitým způsobem cením. Při svých toulkách po starých dolech jsem v oblasti Minice poblíž štoly VIII – Blasius objevil pravidelný obdélník propadu. Co v podzemí bylo a propadlo se reálně objektivně nevím, ale vyslovím svůj dohad. Jedná se o propadlou jámu dolu Augustin. Poblíže tohoto místa směrem dolů je ve stráni poměrně značný odval hlušin. Odval hlušin jsem nechal  uvedený ve fotkách i v Minických odvalech, ale uvádím ho i v tomto odkazu. Bohužel kniha dobývání uhlí na Kladensku uvádí pouze následující. Cituji: Jižně od ústí štoly Dominik, v oblasti severně od Minické skály, je od roku 1845 připomínán vrchnostenský důl Augustin. Ještě k roku 1850 je jáma zakreslena na mapovém podkladu. Konec citátu. Mrzí mě, že jsem nezměřil šířku a délku propadlého obdélníku a bude se tam muset ještě vrátit. Potom tento text doplním a pokusím se někde najít ještě hloubku zmiňovaného dolu a další zmínky o něm.

 

Souřadnice dolu: 50.219465,14.284694