Něco málo na vysvětlenou

Pokud budete chtít vidět opravdovou historii hornictví z hlediska množství důlních děl, jejich rozmanitosti a zajímavostí, není lepší místo než Kladno - Dubí, Vrapice a vesnice Cvrčovice. Co je zde opravdovou zajímavostí je nulový bod. Na uvedeném místě (viz. odkaz) je osazen pískovcový kámen o velikosti 50x50x90 cm. Nadmořská výška kamene je 362, 376m n.m.vztaženo k Jaderskému moři. Přesnost tohoto tvrzení není zjistitelná pro nedostatek záznamů. Kámen je nyní v podstatě souvislý se zemí, přestože je uváděno jeho zapuštění do hloubky 75cm. Dalším velmi zajímavým místem je výchoz hlavní kladenské uhelné sloje na povrch. Výchoz uhelné sloje se objevil náhodou a byl důsledkem hornické činnosti. V tzv. lokalitě "Na Stařinách" byla v roce 1953 vyražena štola Mír. Ačkoliv tato štola byla vyražena v ocelové výztuži, těžilo se zde jenom krátce. Problémy byly hlavně se starými důlními díly a propadáním nadložních vrstev, které zde byly mocné jenom několik metrů. V roce 1958 došlo ke značnému propadu této štoly a hornická činnost  zde byla ukončena. V souvislosti s touto událostí došlo ve vytěžené prostoře k odkrytí uhelné sloje, která byla ponechá jako ochranný pilíř pro drážní těleso nacházející se nedaleko. Při sanaci starých důlních děl měl být sanován i výchoz hlavní kladenské sloje na povrch. To se však nestalo a toto místo se podařilo zachránit.