Něco málo k dolům na Rakovnicku

Problematika dolů na Rakovnicku je na mých stránkách velmi málo prozkoumaná. Tím chci říci, že této oblasti toho ještě hodně dlužím a rád bych se sem znovu vypravil. K určitě dosud pro mě nejzajímavějšímu místu patří Doly na Motolce. Každému koho tato problematika zajímá mohu návštěvu místa doporučit. Další zajímavostí je zde pro mě Důl Max Egon v lese poblíže osady Ploskov. Zmiňovaný důl byl limitujícím pro těžbu na prvním patře Dolu Nosek, která byla nejblíže povrchu a vedla směrem k výdušné jámě dolu do oblasti bývalého Dolu Max Egon. K další zajímavosti zde patří Důl Františkánská pila opět velmi blízko dolu Max Egon. Zde se těžilo ve velmi malé hloubce uhlí pro přilehlý katr u hájovny v Křivoklátských lesích. Jáma je zde dosud zachovalá a vypadá spíš, jako studna. Touto jámou se podle mě netěžilo, ale sloužila pouze jako výdušná, nebo pro sestup těžařů do dolu. Cca 150 m od této jámy jsou velmi dobře patrné odvaly hlušin. Vlastní těžní jáma zde však není dost dobře viditelná. Údajně zde těžba s koncem řezání na katru skončila.