Kounovská uhelná sloj byla nejmladší těžitelná kamenouhelná sloj v Čechách Je uložena severně od kladensko – rakovnické uhelné sloje, a to v oblouku přibližně tři kilometry širokém a padesát kilometrů dlouhém. Její průměrná mocnost je jeden metr. Sloj na řadě míst vychází na povrch a často byla dosažena při hloubení studní, proto byla už dávno využívána. Švartnu, což je bituminózní břidlice, těžili už dávno Keltové a využívali jí k výrobě šperků, není však známo, že by využívali uhlí. Těžba je doložena v okolí Mutějovic v roce 1765 vytěžené uhlí sloužilo k pálení vápna. Těžba do poloviny devatenáctého stolení probíhala primitivně a byla lokálního významu. Rozvoj nastal až ve druhé polovině devatenáctého století v souvislosti se zvýšenou potřebou uhlí k cukrovarnictví a rozvoji dopravy. Velmi častým problémem při těžbě byla voda, která byla  nad síly drobných těžařů.

 

Na kounovské sloji bylo zdokumentováno více než 500 důlních děl. Moje dnešní návštěva byla v lokalitě teplá stráň v údolí Bakovského potoka u obce Kalivody. Zde byly vyraženy tři štoly Jindřich. Štoly Jindřich II. a III. byly štolami větrními a štola Jindřich I. byla štolou těžní. Založeny byly v létech 1892 – 1894 a jako fungující jsou připomínány k roku 1920. Po vyrubání zásob byly uzavřeny v lednu 1922. Ústí štoly Jindřich I. v Kalivodech je zrenovováno a je ve velmi dobrém stavu – viz foto. V hlušině při cestě k ústí štoly je možné najít všechny součásti kounovské uhelné sloje, a to uhlí, kamínek, jíl i švartnu. Vzhledem k zachovalosti ústí štoly doporučuji místo k návštěvě.

 

GPS štoly: 50.2070894, 13.8162408