Velmi blízko Ploskova najdeme poblíže lesní cesty dvě označené jámy malodolu Max Egon. Pokud budu citovat z knihy Dobývání uhlí na Kladensku, tak byla správou fűrstenbergského panství vyhloubena těžní jáma obdélníkového profilu hluboká 85m (údaj na tabulce o jámě). Těžena byla okrajová sloj o mocnosti 1,1, - 1,3m, a to od roku 1854 do roku 1876. Ve vzdálenosti 235 m od této jámy byla založena výdušná jáma tohoto dolu. Jáma byla hluboká 95m. Stařiny dolu Max Egon byly v dalším století limitujícím faktorem těžby Dolu Nosek na prvním k povrchu nejbližším patře. Byl zde necháván poměrně značný ochranný pilíř z důvodu obavy  provalení důlní vody ze zatopeného dolu Max Egon.  Je zde ještě jedna zvláštnost, a to hloubka těžní a výdušné jámy (na tabulkách o dole) je uváděna jako hlubší jáma výdušná,  a to není obvyklé. Dále pokud hledáte odval hlušiny, tak odval hlušiny je kolem výdušné jámy a ne kolem jámy těžní. Další podivností je údajné vybavení výdušné jámy parním strojem, který obvykle čerpal vodu a těžil (ing. Kestner - http://malodoly.netstranky.cz/).

 

 

GPS těžní jáma Max Egon: 50.1062981, 13.9694617

GPS výdušná jáma Max Egon: 50.1081358, 13.9698139