Na základě vrtů provedených v létech 1872 – 1874 byla v roce 1875 mezi obcí Rynholec a fűrstenbergským dvorcem založena jáma eliptického průřezu 5,20 x 3,20 m. Hloubení bylo pro potíže s vodou a nedostatek peněz zastaveno již v roce 1876 v hloubce 76 m. Jáma byla dohloubena až v letech 1903 – 1906, kdy zde začala těžba. Náraží bylo v hloubce 158 m. Vytěžená surovina byla dopravována lanovkou se zavěšenými důlními vozy na důl Anna, a to až do roku 1912, kdy byl dokončen podzemní překop.

Původní název dolu byl Beatie II a důl byl přejmenován na Laušman II, později opět na Laura a od roku 1951 na Důl ČSA II. Původně sloužil jako těžní jáma a později byl výduchem pro důl Anna. Zastaven byl v roce 1962. Provedení povalu, pomníčku a větrání jámy je podobné jako na dole Anna, jiné než na dalších dolech.

 

Souřadnice dolu: 50.133346,13.929275