Pro potřeby odvětrání severně položených zbytkových dobývek Ferdinandskou štolou ve vrapickém revíru byla v r.1953 vyražena národním podnikem Zápotocký nová štola pojmenovaná Dvořákova. Ústí štoly o délce 630m a lichoběžníkového tvaru rozměrů 1,6 x 1,9m je v zahradě RD čp. 112 ve Vrapicích. Na zahradě je dodnes používána šachetní stavba jako hospodářské stavení k přilehlému RD. Vedle ústí štoly, které bylo osazeno hlavním ventilátorem jsou vidět základy tohoto zařízení. Ústí štoly je ukončeno po několika metrech zazděním a slouží jako sklep k přilehlému RD. Vše je patrné z fotografií. Ukončení přístupného úseku štoly bylo definitivně zabezpečeno záplavem v r.2004.

Souřadnice dolu 50.168995,14.165062