O výchozu hlavní kladenské uhelné sloje na povrch psal pan Jaroslav Grubner v článku uveřejněném v Hornickém zpravodaji č. 1 z roku 2007. Hornický zpravodaj vydává Klub přátel Hornických tradic - Kladno o.s. a některé články v něm jsou opravdu velmi zajímavé. Článek o výchozu uhelné sloje na povrch patří určitě mezi ně. Vlastní výchoz uhelné sloje se objevil náhodou a jako důsledek hornické činnosti. V tzv. lokalitě „Na stařinách“ v roce 1953 byla vyražena těžební a průzkumná štola Mír. Ačkoliv tato štola byla již vyražena v ocelové výztuži, těžilo se zde jen velmi krátkou dobu. Problémy zde byly zejména se starými důlními díly a s propadem nadložních vrstev, které v těchto místech byly mocné pouze několik metrů. V roce 1958 došlo ke značnému propadu této štoly a další hornická činnost zde byla ukončena. V souvislosti s touto událostí došlo ve vytěžené prostoře k odkrytí uhelné sloje, která byla ponechána jako ochranný pilíř pro drážní těleso vedoucí nedaleko. Při sanaci starých důlních děl měl být sanován i výchoz hlavní kladenské uhelné sloje na povrch a v podstatě tak zničen. Jedná se o jediné místo v kladenském a slánském regionu, kde je toto ještě možné vidět. V tento moment se do sanace vložili zástupci KPHT z dolu Mayrau a bylo konstatováno, že se jedná o výjimečnou geologickou lokalitu, která by byla při navrhovaném způsobu sanace nenávratně zničena. Díky tomuto zásahu bylo celé místo sanováno tak, že výchoz hlavní kladenské uhelné sloje na povrch zůstal zachován. Hlavní kladenská uhelná sloj zde dosahuje mocnosti až 5,5 m, což však samozřejmě není možné na tomto místě vidět. I tak je to bezesporu velmi, velmi turisticky zajímavé místo týkající se hornické historie Kladenska. Osobně si myslím, že za nějaký čas bude ještě nutné pokácet listnatý strom rostoucí přímo nad výchozem, ale to se ukáže. Každému doporučuji toto místo navštívit a potom může dále pokračovat lesní cestou po značené hornické turistické stezce směrem ke Cvrčovicům, kde uvidí další zajímavá místa.

 

Souřadnice výchozu Hlavní kladenské uhelné sloje na povrch: 50.165896,14.148639