Štola Nový Bohumír je uváděna někdy jako štola dědičná. Ústí štoly je situováno východně od Vrapické hospody poblíž hlavní silnice, na zahradě rodinného domu. Ústí štoly se mě nikdy nepodařilo vyfotit zblízka. Štola byla založena roku 1810 a sloužila původně jako těžní.  Později byla propojena s Josefskými díly a šachtou Marie Antonie a sloužila jako větrací a jízdní štola až do roku 1896. Štola měla lichoběžníkový profil o rozměrech 1,4x2,1m a měla konečnou délku 270m. Znovuotevřena byla v roce 1941 a uzavřena až v roce 1968 zděnou hrází. Konečné zajištění s možností odvádění důlní vody celé původní vytěžené plochy kladenského revíru bylo provedeno v roce 2003.

Na tomto místě je potřeba se zmínit alespoň krátce o tom, co se děje ve vyrubaných prostorách s důlní vodou. Ve své podstatě je veškerý vyrubaný prostor kladenských dolů nějakým způsobem stařinami, důlními poklesy, polo zavalenými chodbami atd. propojen. Vyrubané prostory jsou postupně od roku 2003 zaplavovány důlní vodou. Zpočátku po ukončení těžby na kladensku stoupala důlní voda při zaplavování důlních prostor rychleji než nyní. Bylo to přibližně okolo 20 m ročně. Dnes je to nějakých deset až dvanáct metrů ročně. Výška důlní vody a její postupné stoupání je monitorováno na celé řadě míst.  Celkový objem důlní vody po zaplavení vyrubaných prostor se odhaduje  přibližně na 120 – 170 milionů m3 vody. Do doby, než se důlní voda objeví na povrchu je potřeba vyřešit způsob jejího čištění tak, aby mohla být následně vypouštěna do vodoteče, nebo využívána. Při stávajícím tempu stoupání výšky důlní vody je doba odhadována na r. 2025. Důlní voda ´by měla začít „přetékat“ do Dřetovického potoka a to právě v místě štoly Nový Bohumír. Zde je na fotografiích vidět již připravené místo tohoto přetoku. Problémem, který byl nově, a to v roce 2014 objeven je to, že důlní voda, která je poměrně čistá by mohla být kontaminována podzemními vodami pod bývalou hutí Poldi. V současné době je realizováno opatření, které by mělo zajistit nastoupání důlní do pouze do takové výšky, že nebude docházet k její kontaminaci. Tato voda by mohla být použita jako užitková, nebo dokonce jako pitná a nebo začne skutečně vytékat do Dřetovického potoka.

 

Souřadnice štoly: 50.1669069, 14.1591097
Souřadnice – výtok důlní vody do Dřetovického potoka: 50.1664053, 14.1596997

 

Text - volně použito:

R.Plavecký – Právo