Kolem roku 1838 byla z prostoru dnešní železniční zastávky Vrapice, která slouží k bydlení místních Romů, ražena těžní štola Ludmila. Prvých 465 m bylo raženo jako úpadnice v nadložním pískovci, dalších 100 m byla sledována hlavní sloj s větším úklonem a zbývajících 65 m k jámě Ludmila bylo opět vyraženo v nadloží. Přibližně v roce 1840 je štola propojena s Josefskou štolou a tímto je zajištěno její odvodnění. Štola sloužila svému účelu až do roku 1968 tj. do ukončení jámy Ludmila a provozu Zápotocký IV. Štola byla zasypána v roce 2004. Jsou přiloženy čtyři fotografie zasypaného ústí štoly s cedulkou s údaji o štole. Podle informací pana J. Grubnera se však na deklarovaném místě nenachází štola Ludmila, ale štola Barbora.

 

Přibližné souřadnice štoly: 50.166494,14.154478