V lokalitě „Nad Stranicí“ byl v roce založen nový důl – Vítek. Okolo dolu byly dlouholeté vlastnické spory a ty skončily tak, že se jeho majitelem stal v roce 1840 Václav Černý, který důl v roce 1946 dohloubil. Po propojení se štolou Václav ve Vrapicích v roce 1841 byl název dolu změněn na
Václav – Vítek, častěji však byl používán název Vítovka. Těžba zde probíhala až do roku 1891, kde byl důl vyuhlen a uzavřen. Hloubka jámy činila 159,3 m  a profil 4,1 x 2,2  m. Údaje o rozměrech jámy se různí - v knize Dobývání uhlí na Kladensku jsou uvedeny předchozí rozměry. Na tabulce umístěné na pomníčku jámy jsou rozměry 4,9 x 6,7 m – rozměry povalu napovídají, že tyto údaje budou asi správné. I hloubka je zde uvedena jiná, a to 155,1 m.  Jáma byla do hloubky 8 m vyzděna a do konečné hloubky vedena v kameni. Důl byl jedním z dolů, kde bylo vytěženo nejvíce  uhlí v této lokalitě.

Souřadnice dolu: 50.174237,14.161066