Důl Prokop je dalším z dolů, který ležel přímo na území Kladna. Najdete ho, pokud cestou z Vrapic po ulici Vrapická před vjezdem do Dubské ulice podjedete viadukt a zahnete doleva nahoru. Po krátkém úseku se musíte na hranici pozemku společnosti Alpiq  dát doprava a zde uvidíte cca po 100 m původní uzavřenou jámu, která je překryta násypem železniční trati.

Podnětem ke hloubení dolu Prokop byly příznivé podmínky hlubinného vrtu č.7 v Újezdu pod Kladnem a vrtu mezi Dubím a Újezdem pod Kladnem v roce 1855. Jméno důl dostal po hornickém patronu.

V návaznosti na budovanou železniční trať Dubí Kralupy bylo zřejmé, že po zahájení jejího provozu dojde ke zvýšení odbytu uhlí. Hloubení jámy bylo započato v roce 1856 a v roce 1858 byla nafárána uhelná sloj o mocnosti 10,5 m v hloubce 200,9 m. Pod touto hloubkou bylo 4,5 m meziloží a za ním základní kladenská sloj o mocnosti 1,9 m.  Celková hloubka jámy byla 211,4 m. Jáma měla v období své životnosti několik priorit. Byla nejhlubší jamou společnosti Císařské buštěhradské doly, měla více než 200 m.  Měla největší mocnost sloje a těžilo se zde kvalitní koksovatelné uhlí, které si našlo odbytiště u právě se rozvíjejících kladenských hutí.

Následně byla ražena protičelba k úpadnici vedené z dolu Marie Anna. V šedesátých létech 19. století byly doly Prokop a Marie Anna hlavní těžební místa společnosti Císařské buštěhradské doly. Šachta byla jednou z nevydatnějších na Kladensku a těžba byla ukončena až v roce 1888. Po tomto datu dále sloužila jako větrací pro západní revír, a to až do roku 1904 kdy byl zastaven provoz a jáma byla zasypána.

 

Souřadnice dolu: 50.158041,14.130751