V lokalitě „Nad stanicí“ začíná v roce 1813 hloubit Václav Černý novou těžní jámu dolu Ludvík. Můj zdroj – míněno kniha Dobývání uhlí na Kladensku hovoří o tom, že jáma je soudkovitého profilu 3,8 x 2,1 m, na pomníčku jámy je uvedeno, že se jedná o jámu obdélníkového profilu o rozměrech 5,7 x 2,1 m . Hloubka jámy je uváděna jednotně 123,27 m. Hloubení jámy pokračovalo v roce 1835 a v roce 1840 byla dosažena uhelná sloj. Ještě v tomtéž roce je jáma dohloubena na konečnou hloubku. Pozdějším vlastníkem se stala Pražsko železářská společnost a důl byl uzavřen v roce 1882 (uváděno v knize Dobývání uhlí na Kladensku) na pomníčku jámy je uvedeno datum 1883. Ohlubňový poval byl na jámě vybudován v roce 2010. Jáma leží v zahrádkářské kolonii kam není volný přístup. Jméno pána, který mě pustil na svoji zahrádku pořídit si fotky jsem si nenapsal a tudíž ho neuvádím, nicméně bych mu rád alespoň touto cestou poděkoval. Původní důl leží velmi blízko jámy Naděje – jinak uváděné také jako Hoffnung.

 

 

Souřadnice dolu: 50.164955,14.145529