V lese mezi Vrapicemi a Cvrčovicemi je zastavení na naučné stezce Klubu přátel hornických tradic – bývalý důl Josef. Byl založen v roce 1807. Při hloubení byla dostižena uhelná sloj o mocnosti 4m. Jáma byla dohloubena na 67,3m a od roku 1810 se začalo těžit. Skončení dolu je dáváno do souvislosti s důlním ohněm, což se však nepodařilo ověřit. Část údajů o dole je možné číst z tabulky umístěné Klubem přátel hornických tradic, která je však poničena vandaly. Dobře to ukazuje foto tabulky. V roce 2011 zde probíhal vrtný průzkum týkající se nalezení původní jámy. Jáma dolu byla nalezena v podstatě okamžitě. Na fotkách je dobře vidět označení původní jámy – oranžově nabarvené, zatlučené betonářské tyče. Střed jámy je označen nataženým provázkem. Na jámě byl v roce 2013 vybudován ohlubňový poval .


Souřadnice dolu: 50.169791,14.150814