Na jižním svahu Vysokého, severně od dnešního nádraží Kladno – Dubí byl zvolen bod k založení nového dolu tak, aby bylo možno vyuhlit zbývající část dolového pole. V období zakládání dolu bylo předpokládáno, že zbývající část dolového pole bude vyrubána dolem Ferdinand, dále tohoto nového dolu a ještě dalšího dolu, s jehož výstavbou se uvažovalo na Hnidouské straně poblíže tamního mlýna.  Přípravné práce byly započaty v roce 1866 a k 1.5. 1867 bylo započato s hloubením. Zprvu bylo vyhloubeno 21 vídeňských sáhů, tj. 39,8 m. Vyzdění této části jámového komínu trvalo téměř 6 měsíců. Jáma byla hloubena v mírně soudkovitém tvaru dosud nebývalých velkých rozměrů 9,81 m x 2,53 m. Šíře uprostřed profilu byla 3,08 m. Pro abnormálně velký profil jámy byla jáma někdy označována jako „dvojdůl“. Odtud pramení další název – Sofie tj. pouze moje ničím neověřená spekulace.

Jáma byla dohloubena v roce 1872 a v následujícím roce bylo započato s těžbou. Těžila se jak hlavní, tak základní sloj a důl se postupně stal hlavním dílem Buštěhradských dolů. Důl byl pojmenován podle císaře Františka Josefa I. Z neznámých důvodů bylo upuštěno od výstavby hnidouské jámy.

V roce 1987 bylo 100 m západně od jámy František Josef I. zahájeno hloubení další jámy, a to jámy Tragy. Byla vyhloubena v kruhovém průřezu o průměru 4,4 m a vyztužena betonovými segmenty. Hluboká byla celkem 353 m a v jednotlivých patrech byla propojena s jámou František Josef I. Hloubení bylo ukončeno r.1900 v hloubce 352,6 m. S vlastní těžbou v této jámě bylo započato v roce 1901.

V letech 1913-1918 byly obě jámy zrekonstruovány. Jáma František Josef I. byla prohloubena na konečných 361,82 m.  Jáma Tragy se stala pomocným dolem sloužícím k čerpání vody a větrání, kdežto hlavní těžební jamou byla jáma František Josef I.

V roce 1882 přechází obě jámy, a to František Josef I. i Tragy z původního císařského majetku na privátní Společnost  buštěhradské dráhy, v roce 1918 na Pražskou úvěrní banku (změna názvu jámy František Josef I. na Prago 1 a Tragy na Prago 3) a v roce 1941 přechází pod Lánsko-rakovnickou kamenouhelnou společnost. Po znárodnění byly v roce 1946 oba doly přejmenovány na Antonín Zápotocký a jáma František Josef označována jako Antonín I a Tragy jako Antonín III. Jáma Antonín III – tabulka s ukončením jámy je uvedena v obrazové části.

V roce 1990 dochází k ukončení těžby a v roce 1992 jsou obě jámy zasypány. V roce 2002 bylo provedeno konečné zabezpečení těchto důlních děl.

Bohužel foto antikorová tabulky o ukončení jámy František Josef se mi dosud nepodařilo získat, ale zkusím se polepšit.

 

Souřadnice dolů: 50.164134,14.129156