Šachta Ferdinand I byla hloubena v letech 1837 – 1838 a byla nazývána „kutací šachticí číslo 1“, odtud název Na prvním. V roce 1849 byla pojmenována podle excísaře Ferdinanda,  ale z důvodu vysokého přítoku spodních vod bylo hloubení zastaveno v roce 1852 v hloubce 76,8 m. Hloubení jámy Ferdinand I, označované též jako vodní, nebo vodotěžní pokračovalo až v roce 1871 po instalaci výkonných čerpadel a vyražení odvodňovací štoly. Jáma o profilu 6,3 x 1,98 m byla vyražena do hloubky 291 m. V hloubce 272,6 m byla v roce 1874 nalezena uhelná sloj o mocnosti 8,5 m. Jáma byla po koncentraci těžby na důl František Josef uzavřena v roce 1921. V roce 2003 byl v jámě Ferdinand I zjištěn pokles zásypu jámy o přibližně 70 m, který byl doplněn.

Ve vzdálenosti 75,9 m byla v letech 1871 až 1875 vyhloubena těžní šachta Ferdinand II, hluboká 291 m o obdélníkovém profilu 7,9 x 2,38 m, který byl zděný. Důl dobýval sloj o mocnosti 8,7 m. V roce 1882 zde bylo zřízeno elektrické osvětlení povrchu dolu firmou Křižík. V r. 1888 byl vyražen překop mezi doly Ferdinand a František Josef, čímž došlo k propojení všech dolů společnosti Buštěhradské dráhy.

Těžba na dole byla ukončena v roce 1919 a obě jámy byly následně zasypány. V roce 1963 došlo k poklesu zásypu v těžní jámě (Ferdinand II) o cca 30 m a tento byl dosypán.

V dnešní době je na místě dobře vidět šachetní správní budova, která byla v roce 2010 v rekonstrukci – viz foto. Dále je zde na místě dobře vidět budova bývalého cechu a další šachetní budova přilehlá k těžní jámě. Samozřejmě jsou vidět obě jámy dolu Ferdinand. Určitě je to místo, které stojí za návštěvu. Velmi blízko v okolí Cvrčovic leží další původní doly, a to Ludmila, Julius – těsně vedle vodojemu v obci, Marie Antonie, Václav, Vítek vše je v dosahu pěší turistiky a stojí za navštívení. Mezi Cvrčovicemi a zahrádkářskou kolonií Na Vysokém je spousta dalších velmi zajímavých míst.

 

Souřadnice dolu: 50.177613,14.143340