Jáma Císařská Barbora

Těsně nad učilištěm ve Vrapicích je situován poval Jámy Císařská Barbora. K uzavřené šachtě se dostaneme, pokud se postavíme proti čelní straně učiliště, toto obejdeme po levé straně a za učilištěm již poval na jámě jasně vidíme. Císařská Barbora byla založena v roce 1848. Údaje o její hloubce se liší – na tabulce jámy je uváděno 38,5m, v literatuře 32,2, m. Po vyuhlení malého laločnatého výběžku sloje, který byl na severu ohraničen Robertským důlním polem, byla tato jáma od roku 1850 pravděpodobně opuštěna (není později uváděna). Asi 30 m od jámy k vrapické škole  leží  rozsáhlejší odval s charakteristickým trychtýřovitým propadem. Osud tohoto díla nebyl dohledán, ale na všech starších mapách je odval zakreslen a je možné se dohadovat, že právě tato lokalita je místem původního nálezu uhlí Jakubem Opeltem a Václavem Burgerem.

 

 

Souřadnice dolu: 50.163439,14.148497