Buštěhradská dědičná jáma byla vyhloubena pro potřeby odvodňování dolu Jan okolo roku 1836. Pomníček jámy je velmi dobře viditelný ze silnice vedoucí z Kladna do Vrapic, a to několik metrů nad čistírnou odpadních vod pro Kladno. Jáma byla od dolu Jan vzdálena 335 m. Hluboká byla 132,5 m, byla obdélníkového profilu o rozměrech  5,2 x 2,05 m – viz. údaje na pomníčku. Po roce 1851 bylo zabezpečeno odvodňování dolu Jan blízkou šachtou Hoffnung – Naděje. Čerpání vody Buštěhradskou dědičnou jámou bylo zastaveno a jáma není dále zmiňována. Ukončení a likvidace jámy bylo definitivně provedena v roce 2009.

Souřadnice dolu - 50.162472,14.142196