Jáma byla situována těsně nad železniční stanicí Vrapice. V současné době železniční stanice slouží k bydlení místních Romů.  S hloubením jámy bylo započato v  roce 1940. V témže roce bylo započato také s výstavbou celého provozu.  Šachta měla svým uhlím zásobovat kotelnu Poldiny huti. Hloubení jámy projektoval ing. Trejbal. Práce byly dokončeny v roce 1943. V červenci 1941 se také začala otevírat zazděná Josefská štola ve Vrapicích se kterou byla jáma propojena. Na tuto štolu vzpomínal také můj bývalý kolega z Dolu Nosek Míla Pavelka, který zde fáral „pěšky“.  Jáma Prago IV byla hluboká pouze 33 m. – je to dobře vidět na údajích na pomníčku jámy. Jáma měla soudkovitý tvar, byla vyzděná z bílých cihel a měla rozměry 4,3 x 2,85 m. Byly zde otvírány dosud netěžené zásoby kladenské sloje. Vysoká mocnost v dolovém poli Marie Antonie (až 5,7m) se nepotvrdila. Ačkoliv je jáma situována bezprostředně u železniční stanice,  přesto bylo vytěžené uhlí dopravováno za pomoci nově vystavené povrchové lanovky na důl Prago I,  kde bylo upravováno. Výstavba lanovky se však uskutečnila až v roce 1947 a byla dlouhá 1777m. Definitivní ukončení a zajištění jámy bylo provedeno v roce 2004 – viz. údaje na fotografii pomníčku.

Souřadnice dolu 50.166892,14.155574