Necelých 17 m pod ohlubní dolu Kűbeck byla koncem 60. let 19. století ražena dopravní štola směrem k dolu Thinnfeld. Štola měla délku 150,9 m a doprava v ní byla zajišťována dvoukolejnou řetězovou dráhou, dopravující těžbu rubaniny z dolu Kűbeck ke třídění na dole  Thinnfeld. Ukončení provozu štoly souviselo s ukončením provozu třídírny na dole Thinnfeld, a to v roce 1913. K dalšímu osudu štoly je uváděno, že sloužila jako pěstírna žampionů a dále jako kryt pro pracovníky Kablovky. Při pořizování fotek štoly v březnu roku 2011 jsem zjistil, že kolem zazděného portálu štoly probíhaly čilé výkopové práce místních Romů hledajících kabely. Podle mne se prokopali nad ústím štoly přímo do klenby štoly. O nebezpečnosti tohoto počínání není potřeba dlouze psát.

 

 

Souřadnice štoly: 50.159481,14.113207