Krátce po vzniku Pražsko železářské společnosti, v roce 1857 byly zakoupeny dolové míry západně od zástavby města Kladna. Ještě na zimu téhož roku bylo v místě dnešní železniční zastávky Kladno – město započato s hloubením jámy nazvané Zippe podle jména profesora mineralogie. Hloubení jámy pod vedením Jana Váni probíhalo velmi rychle, ale náhle bylo zastaveno, a to v hloubce jednou uváděných 56,7 m, jindy
90 m. Je uváděno, že šlo o opomenutí placení povinného čtvrtletního pronájmu horní substituci, což mělo za následek výmaz dolových měr z dolových knih. Z tohoto důvodu byl Váňa podezříván, že poplatky neplatil záměrně, protože se domníval, že jámu dokáže vyhloubit rychleji, než kdokoliv jiný v té době. S jámou Zippe se počítalo původně jako s výdušnou pro důl Amálie, ale po vyražení překopu k dolu František, ztratil tento záměr smysl a jáma byla zasypána. Na pozemcích zakoupených pro odval a provoz vybudovala později společnost šest čtyřdomků pro zaměstnance tzv. Zippeho kolonii. Část těchto objektů byla při budování drážního tělesa zbourána a jáma byla překryta náspem pro nájezd k mostnímu tělesu. Zachovány zůstaly dva domy, které možná nebyly součástí Zippeho kolonie, ale pokud se podíváte na dobové fotky, tak jsou to ony. Jeden je vybydlený a druhý po rekonstrukci používaný.

Důl Zippe jsem uvedl pouze jako zajímavost, ale v principu nebudu uvádět místa, kde není z původní historie dolů nic patrné a nic vidět. Toto je bohužel jedno z nich.

 

Souřadnice dolu: 50.141283,14.084092