V roce 1847 bylo započato s hloubením nového dolu, a to Václav Důl začala hloubit společnost Pražské uhelné doly u Kladna. Jáma se nacházela v pozdějším areálu huti Koněv na místě dodnes nazývaném Na Václavce. Jméno dolu bylo podle společníka firmy Václava Novotného. Jáma měla obdélníkový profil o rozměrech 6,1 x 2,4 m (tabulka s údaji o jámě uvádí profil 2,6 x 3,3 m – připadá mi to pravděpodobnější)  a byla vyhloubena na konečných 159,9 m v roce 1848, jiné prameny uvádí, že to bylo až v roce 1852. Provoz šachty byl zastaven v roce 1882 a jáma dál sloužila jako výdušná, a to do roku 1889 pro sousední jámu Layer. Uhlí těžené dolem bylo koksovatelné a na nádvoří dolu byla postupně postavena řada koksových pecí a ještě v roce 1854 jsou připomínány uspokojivé výsledky z koksování vlastního uhlí. Později však bylo koksovatelné uhlí nakupováno z dolu Prokop a ještě později bylo dováženo uhlí z Ostravy. Stejně jako na další jámy bylo na důl Václav zapomenuto a v bezprostřední blízkosti byla postavena kancelářská budova a pilíř potrubního mostu. Konečné zabezpečení dolu bylo provedeno v roce 2002. Dovoluji si tvrdit, že řada lidí ví, že se budově bývalého PV ROH Poldi říká Na Václavce, ale proč tomu tak je?  No možná se pletu.

 

Souřadnice dolu: 50.150498,14.120479