Důl Taubrovy slévárny uvádím spíše jako zajímavost, protože na vlastním místě není nic vidět. Počátkem 20. let 20. století hloubil majitel Taubrových sléváren studnu a v hloubce 22 metrů narazil na uhelnou sloj 1,6m mocnou. Z této studny začal pro svoji potřebu těžit uhlí, díky tomu došlo k soudnímu sporu s Pražsko železářskou společností, které důlní pole náleželo. Po prohraném sporu bylo kolem roku 1930 dolování zastaveno a jáma byla zasypána. Areál slévárny stával v místech dnešní školy na Sítné. Konkrétní situování jámy nelze přesně stanovit. Uvádí se, že to bylo v prostoru dnešní školky. Pramen dále uvádí, že cca 130-150 m jižně za silnicí od dřívějšího areálu slévárny na okraji lesa je patrný menší důlní oval s charakteristickým propadem. Vhledem ke vzdálenosti od původní jámy se zřejmě jednalo o výdušnou jámu. Tato místa se mi nepodařilo najít, ale bude to tím, že jsem zde moc pečlivě nehledal. Kniha Historie dobývání uhlí na Kladensku dále uvádí, že pamětnice Božena Poštová pamatuje, že toto „selské dobývání“ nebylo v této lokalitě jediné v počátku 20. století. Je možné, že by to mohl být jeden z důvodů nedávného porušení stavby bývalého Kokosu, dnes budovy Vysoké školy, fakulty biometrického inženýrství.

 

Souřadnice dolu: 50.134850,14.099134