Na počátku 80. let 19. století vyvstala nutnost otevřít východní křídlo dolového pole společnosti Státní dráhy. Bylo rozhodnuto vybudovat severně od obce Hnidousy nový důl, který bude mít č. VII. S hloubením bylo započato v létě roku 1882 a dokončeno bylo v září roku 1885 v hloubce 423 m. Lidově se nově otevřené šachtě říkalo „Na Borku“ později byla přejmenována podle Antonína Ronny . Jáma byla vyzděna cihlovým zdivem o kruhovém průřezu 4,6 m. Uhelná sloj byla zastižena v hloubce 393 m a měla mocnost 4,6 m.

Protože se jednalo o dílo, které mělo pro společnost velkou perspektivu, bylo na svoji dobu vybaveno nejmodernějším technickým vybavením, a to jak na povrchu, tak v hlubině. První patro bylo v hloubce 398 m. V roce 1901 byla jáma prohloubena na 475 m a v hloubce 443 m bylo založeno druhé patro tzv. Barrecké a v roce 1904 – 1907 vzniklo třetí patro v hloubce 497 m. Dno vodní žumpy bylo v hloubce 501 m a tak jáma Ronna dosáhla hloubky půl kilometru. Třetí patro mělo sloužit k odtěžení severního pole dolu Ronna a dále ke spojení s dolem Theodor. Vzhledem ke změně koncepce byla těžba ze severního pole dopravována 635 m dlouhou lanovkou s výškovým rozdílem 53 m a podzemní spojení s dolem Theodor se neuskutečnilo. Ronnovka měla na rozdíl od předešlých dolů již železnou těžní věž, ta byla vysoká 22 m a vážila 37 tun.

Důl Ronna byl od roku 1889 spojen s dolem Kűbeck překopem. Tato jáma byla součástí větrání dolu po dobu dalších 108 roků. Od roku 1910 byl důl Ronna hlavním dolem společnosti Státní dráhy, kdy na Ronnovku byla postupně převedena těžba z dolů Kűbeck, Barré a Engerth. V roce 1922 byl také spojen s dolem Theodor a byla vybudována povrchová visutá lanovka pro dopravu těžby k úpravě do úpravny dolu Ronna.

Důl Ronna byl později spojen spojovacím překopem s dolem Mayrau, a to větrně. V letech 1960 – 1962 byl vyražen spojovací překop mezi doly Ronna a Prago – Zápotocký, který sloužil k dopravě podsítného z dolu Ronna k vylepšení kvality uhlí ze základní sloje Dolu Zápotocký.

V roce 1979 byl vyražen spojovací těžní překop mezi doly Ronna a Mayrau a tím bylo umožněno převést těžbu na jámu Nejedlý III.

Těžba na Ronnovce byla ukončena ranní směnou 27.6. 1997, poslední fárání se uskutečnilo 12.12. 1997, v prosinci 1989 byla zasypána jáma a 20.8. 2001 byla stržena těžní věž.

 

Souřadnice dolu: 50.176304,14.111987