V roce 1852 byl dokončen zkušební vrt v lokalitě Průhon, severně od tehdejší zástavby města. Byla nalezena uhelná sloj o mocnosti 5,69 m. Hloubení šachty dolu Průhon bylo zahájeno v roce 1857. Název šachty pochází z místního označení cesty sloužící k vyhánění dobytka na pastvu. Jinak byla značena jako No. III.  Šachta byla poprvé v Kladně hloubena podle anglického vzoru v kruhovém vyzděném profilu  o průměru 3,79 m, tj. 2 vídeňské sáhy. Byla vystrojena ve dřevě.

První patro bylo v hloubce 221 m, druhé pak v hloubce 261 m . Jáma byla prohloubena do 264 m v roce 1863. V roce 1864 byla zahájena těžba.

Těžní věž byla dřevěná a měřila k ose lanovnic 12,8 m, lanovnice měly věnec s drážkou pro plochá lana. Těžní věž byla obezděna těžní budovou. Důl byl druhým nejdéle sloužícím dolem v Kladně. Důl byl zastaven po 30 letech v roce 1893.  Po ukončení těžby byl důl zasypán a většina povrchových objektů byla demolována. Pozemky a zbývající budovy byly převedeny na město Kladno vč. závazku dosypávání jámy a trpění všech následků poddolování a zřeknutí se náhrady za budoucí škody. Na jámu se v podstatě zapomnělo. Jáma Průhon má však novodobou historii. 11.2 1998 došlo za ohromného rachotu k propadu zásypu včetně dvou silničních panelů. Hloubka propadu byla změřena na 157 m. s tím, že v posledních 35 m byla zastižena vodní hladina. Konečné zajištění jámy bylo provedeno v letech 1998 a 1999. Dnes na území bývalého dolu sídlí firma Probal Kladno.

 

Souřadnice dolu : 50.151684,14.098742