V Kladně v místě lokality „Na Pískách“, což je v dnešní době oblast neudržovaného lesoparku mezi objektem Bachrovna a Sládečkovým muzeem, bylo roku 1848 zahájeno hloubení jámy o obdélníkovém průřezu 6,3 x 3,2 m. Začal zde vznikat další kladenský důl, Důl František. Jáma byla v roce 1852 dohloubena na 182 m  a ve stejném roce zde nalezli v hloubce 169 m uhelnou sloj o mocnosti 7,6 m. Podle údajů již tři dny po dokončení jámy bylo započato s těžbou, která zde probíhala až do roku 1892. V roce 1853 došlo ke vznícení plynů, které byly zapáleny od důlní lampy. Došlo k menšímu zranění dvou horníků. Jáma po skončení těžby roku 1892 sloužila dále do roku 1896 jako větrní pro důl Amalie. V roce 2003 bylo obdobně jako u dalších původních dolů zjištěno značné sesednutí původního zásypu, který byl následně dosypán.

Samo místo není nijak zvláštní. Je opět zajímavé zejména tím, kde všude se nacházely původní doly přímo ve městě Kladně.

 

  Souřadnice jámy: 50.149757,14.109637