Cestou z Kladna od tzv. „Na cikánce“ směrem k Vinařicům po ulici J.Seiferta dojedeme na další kladenský důl a sice důl Barré. Po této cestě leží na levé straně několik set metrů před odbočkou na Mayrau. Dnes zde podniká fungující firma. Po sjezdu z hlavní silnice, kde je cedule „Barré“ vidíme jasně pozůstatky důlní činnosti, a to rozhrnutý odval hlušin. Majitelem firmy jsem byl puštěn na pozemek pořídit si fotky toho co zbylo z  bývalého dolu. Upřímně, moc toho není. Poval na jámě a tabulka hovořící o dole. Samozřejmě antikorová a tudíž zde pouze hůře čitelná, jak vidíte na fotkách.

K vlastní historii dolu. V pořadí šestou šachtou (No. VI) v majetku rakousko-uherské společnosti Státní dráhy byl důl „Na Tuháni“, který byl pojmenován Barré podle Adolfa Barré, generálního ředitele a člena správní rady společnosti. Důl se začal hloubit v roce 1872 a měl obdélníkový rozměr 6,636 x 2,212 m.Byl to poslední kladenský důl, jehož geologický profil byl vyhotoven v sáhových mírách. Metrická soustava začala v Rakousku-Uhersku platit od 1.1. 1876.. Při hloubení dolu byla ve 324 m zastižena uhelná sloj mocná 5,1 m. Postupně byla zaražena čtyři patra, a to Kübecké (319,4 m), Barrecké (335,4 m), Ronnovské (362,8 m) a Engertské (434,6 m). Konečná hloubka dolu byla 445m, po jejím dosažení, bylo v r.1876 započato s těžbou. Roku 1918 se provozování dolu ujímá právní nástupce, a to Kamenouhelné doly a.s. Kladno a v roce 1935 důl zastavuje.  Pražsko železářská společnost zakupuje tento důl v roce 1937 a jáma je využívána jako výdušná, a to až do roku 1965, kdy v hloubce 175 m došlo ke zborcení jámové výztuže a nesjízdná jáma musela být opuštěna. Ještě v roce 1966 byl proved její zásyp a demolice provozních objektů dolu. Poté převzal plochu dolu n.p. Kablo, který zde vybudoval skladiště svých výrobků. Mezi roky 1990-1992 bylo přistoupeno k dorubání ohradníku jámy. Tímto došlo k oživení zlomové linie, sesednutí zásypu jámy a k deformaci skladové haly, která musela být ubourána. Problémy se zásypem jámy pokračovaly, až po roce 2000 bylo provedeno definitivní uzavření a zabezpečení jámy.

Jsem ochoten se vsadit, že řada Kladeňáků dodnes neví, kde se říká „Na Barré“, proč se říká „Na Barré“ a že zde byl další z kladenských dolů.

 

 

 

Souřadnice dolu: 50.162257,14.093638