Málokdo z Kladeňáků ví, kde všude byly v Kladně doly, kolik jich bylo a jak hodně přítomnost hornictví zasahovala do života v Kladně a do života rodin horníků a zaměstnanců šachet. Jedním z dolů o kterém se chci v této souvislosti zmínit je i důl Amálie.

Téměř všichni Kladeňáci vědí, kde se říká Na Amálce. Proč se tam tak říká ? Protože v této lokalitě byl důl Amálie. Kde konkrétně byl ? Na rohu ulic Pavlasova a Kubelkova je hřiště patřící ke Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti, Kladno na  náměstí Eduarda Beneše. Uprostřed tohoto hřiště se nachází jáma bývalého dolu Amálie. Dlouhá léta se situování jámy uvádělo v bloku budov jižně od dnešní budovy soudu. Dohledáním bylo zjištěno, že jáma je situována přímo na hřiště školy. Zde bych rád poděkoval řediteli školy za to, že mi umožnil vstup na hřiště školy a pořízení fotek bývalého dolu. K tabulce ukazující údaje o dole je možné říci pouze to, že je antikorová, a proto jsem na jejích fotkách vidět já s foťákem a ne text o dole. Na fotkách je dobře vidět poklop bývalé jámy sloužící ke kontrolám a dosýpání. Myslím, že málokdo ví, že dnešní náměstí Eduarda Beneše a veškeré historické budovy na tomto náměstí leží v bezprostřední blízkosti jámy bývalého dolu.

Nyní k vlastnímu dolu. Jednalo se o první důl Pražské železářské společnosti, který byl vyhlouben po jejím založení v roce 1857, pokud nepočítáme nevydařený důl Zippe, o kterém se zmíním v textu o tomto dole. Jáma byla založena na základě vrtného průzkumu a znalosti vývoje uložení sloje. Hloubení jámy započalo roku 1858 a v hloubce 185 m byla nalezena uhelná sloj o mocnosti 8,1 m. Na konečných 293,5 m byl důl dohlouben roku 1862. Vlastní hloubení dolu bylo finančně velmi náročné, důl byl velmi dobře a nákladně vybaven. Předpokládaný vývoj v těžbě se nenaplnil, dolování bylo ztěžováno hlavně nepříznivým vývojem sloje a nespojitými povrchovými poklesy poddolovaného terénu. Po značném poškození povrchové zástavby hlavně v ulicích Lázeňská a Pražská (dnešní ulice I. Olbrachta) se upustilo od výrubu nejkvalitnějších zásob uhlí v okolí středu města Kladna. Těžba na dole skončila 14. června 1896. Po skončení těžby byly provozní objekty demolovány, haldou zaváženo Sítenské údolí a areál dolu byl zastavěn.

Zde musím vzpomenout fotky dolu Amálie (které bohužel nemám) od mé bývalé kolegyně z Dolu Nosek paní Šemorové, která je jednou přinesla do práce. V kanceláři o dole Amálie vyprávěla. Dodnes bydlí kousek od bývalé jámy, a to v okraji ulice J. Palacha od náměstí Eduarda Beneše.

 

Souřadnice dolu: 50.141715,14.095448