Původní lom u hřiště v Doksech
<předchozí   |  20 / 20  |  zpět
Původní lom u hřiště v Doksech
Dobře viditelné vytěžené kvádry Žehrovického pískovce (dole). Jedná se pravděpodobně o poslední lom, kde se lámal kámen. Pamaruji to jako kluk, tzn. bude to někdy v padesátých létech minulého století. ( 50° 7'18.95"N, 14° 2'23.75"E)